Contoh Format Surat Lamaran CPNS Deli Serdang

Contoh Format Surat Lamaran CPNS Deli Serdang......................., ............................... 2008Kepada Yth :

Perihal : Permohonan untuk diangkat Bapak Bupati Deli Serdang
Menjadi Calon PNS Di-
Lubuk Pakam

Dengan hormat,

Berkenaan dengan Pengumuman Bapak Nomor : 811/5879 2008 tanggal 17 Nopember 2008 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2008, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Tempat/Tanggal lahir :

Jenis kelamin :

Agama :

Pendidikan / Jurusan:

Alamat lengkap : ..............................................................................................

(sesuai KTP) Kecamatan :

Kab./Kota :

Propinsi :

No. Telp/HP. :dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak agar kiranya dapat menerima saya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebagai : ......................................... ( tuliskan jabatan yang akan dilamar)

sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama surat ini turut saya lampirkan syarat-syarat kelengkapan administrasi sbb :

1. Foto copy/Daftar Nilai yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, sebanyak 2 lembar

2. Pas photo hitam putih 3 x 4 cm. sebanyak 2 lembar

3. Foto copy sah akta ( bagi pelamar guru )

4. Foto copi sah surat keterangan bekerja pada instansi atau lembaga swasta bagi yang berusia 35 tahun dan tidak lebih 40 tahun ( sekurang-kurangnya telah bekerja 11 tahun 8 bulan dan tidak terputus-putus sampai 31-12-2008 ).

Demikian permohonan ini saya ajukan dengan harapan semoga Bapak dapat mempertimbangkannya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.
Hormat saya,


...................................Catatan :

Surat lamaran ditulis tangan sendiri memakai tinta warna hitam diatas kertas segel atau kertas HVS dengan memakai materai Rp. 6000,-

Comments :

0 comments to “Contoh Format Surat Lamaran CPNS Deli Serdang”

Post a Comment

Artikel Terkait

 
Blogger Indonesia
eXTReMe Tracker

Followers